Praktijkonderwijs op maat voor jou!

Zoek jij een school voor praktijkonderwijs? En ben je tussen de 12 en 18 jaar? Dan ben je welkom op De Brêge. Samen kijken we wat je kan en waar je aan gaat werken. Dat doe je op school én op een werkplek. Je komt in een veilige en fijne omgeving, met regelmaat en duidelijkheid.

Les op de werkplek

Je krijgt bij ons gewone lessen en je leert op werkplekken. Bijvoorbeeld in de kantinekeuken, winkel, een zorg- en dienstverleningswerkplek, de kas, techniekwerkplaatsen voor Hout & Metaal en de drukkerijwerkplaats. Hier ga je aan de slag met de richtingen Zorg en Dienstverlening, Groen, Techniek en Economie & Handel. Zo leer je veel verschillende dingen en kom je erachter wat je leuk vindt.

"Als je bij ons van school gaat, heb je een baan of kan je doorstromen naar een vervolgopleiding."

Je doorloopt drie fases

  • Fase 1 is de kennismakingsfase. Je maakt kennis met de school en alle vakken. Een persoonlijke coach begeleidt je hierbij. Deze coach geeft jou ook de meeste lessen, zoals: verkeer, Nederlands, rekenen en cultuur & maatschappij. Vakdocenten geven de praktijkvakken: koken, techniek, creatieve vakken en gymnastiek.
  • Fase 2 is gericht op arbeidstraining. Op verschillende werkplekken doe je werkervaring op. Meestal is het een stage op school. Vanaf 15 jaar zijn er ook stages bij andere organisaties.
  • Fase 3 is gericht op de route naar werk of naar het vervolgonderwijs. Er zijn dan veel stages en je kan allerlei certificaten halen. Nieuw is dat je bij ons een PRO-diploma of een Entree-diploma kan halen.


VOLG JE
TALENT!

Begeleiding en zorg

Je krijgt les in kleine groepen met een vaste coach. Deze coach is ook het aanspreekpunt voor je ouder(s)/verzorger(s). We hebben op school een zorg-adviesteam. In dit team zitten de leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werk, de orthopedagoog en de schoolarts. Samen geven ze advies over jouw begeleiding. Je ouder(s)/verzorger(s) worden goed geïnformeerd en zijn altijd betrokken. Samen gaan we voor jouw beste resultaat.


De Brêge

Egelantierstraat 88, 8924 EP Leeuwarden

Telefoonnummer: (058) 880 12 50

E-mail: debregge@pj.nl

Social: facebook