“Het cliché is waar”, zegt Nynke. “Aan het begin van groep 8 zag ik mijn dochter Sophie nog echt niet naar het voortgezet onderwijs gaan. Maar in de loop van het jaar kreeg ze er steeds meer zin in. Ze was toe aan iets anders.” Hoe heeft Nynke als moeder deze overgang ervaren?

“We zijn samen bij verschillende Open Dagen en voorlichtingsavonden geweest. Het mooie daarvan is dat je de school zelf kan beleven. Ik weet nog van mezelf dat ik op een Open Dag direct tegen mijn ouders zei: ‘Dit wil ik, dit is mijn school.’ Instinctief weet je wat bij je past. Bij Sophie ging dat ook zo. Zij had meteen een goed gevoel bij het Leeuwarder Lyceum. Ze vond de school mooi ruim, er waren veel lockers en een grote kantine. Het onderwijs bood veel structuur, dat leek haar fijn.”

Goed gevoel


Nynke had zelf eigenlijk een andere school in gedachten voor Sophie. “Wij hadden dat goede gevoel juist bij het kleinschalige van !mpulse. We hebben erover gesproken met Sophie en uiteindelijk gaat het natuurlijk om haar. Ik wil niet dat ze met weerstand aan een school begint, omdat haar ouders deze hebben uitgekozen. Bovendien, in ons land is het onderwijs eigenlijk op elke school goed. Het belangrijkste is dat je je prettig voelt. Je brengt er een belangrijke levensfase in door. Deze periode vormt je, je wordt je eigen persoon. Het is belangrijk dat je daar mooie herinneringen aan overhoudt.”

Spannend

Dus ging Sophie naar het Leeuwarder Lyceum. “De navelstreng stond wel onder spanning”, lacht Nynke. “Sophie was nog maar elf jaar. Dan geef je zo’n klein ding weg aan zo’n grote school. Gelukkig hebben we een goede band. Ze komt thuis met positieve verhalen en ik heb het idee dat ze goed op haar plek zit. We hebben kennisgemaakt met de mentor en krijgen binnenkort een persoonlijk gesprek. Daar kijk ik wel naar uit. Ik ben benieuwd hoe de school mijn kind ziet en of dit overeenkomt met mijn beeld. Het is best een spannende periode, ook voor de ouders, maar gelukkig groei je er samen naartoe.”

Tips van Nynke voor ouders

  • Bezoek ook scholen waar je niet veel mee hebt. Dat helpt in de keuze voor wat je wel en niet wil.
  • Ga met je kind in gesprek over wat wel en niet leuk was.
  • Maak samen een lijstje van voor- en nadelen van de scholen.
  • Ga zelf in gesprek met een school als je twijfelt.
  • Druk je eigen mening niet door en hou rekening met de keuze van je kind. Ze voelen vaak zelf het beste aan waar ze zich prettig voelen.
  • Hou je kind de eerste weken extra in de gaten. Het zijn vermoeiende weken met veel nieuwe indrukken. Ook is de overgang met huiswerk en plannen best groot. Een beetje hulp is dan welkom.