Het Stedelijk Gymnasium ziet je staan

Jouw ontwikkeling staat bij ons centraal. Dit gebeurt in een veilige omgeving, altijd samen met anderen. Bij ons mag je jezelf zijn. Je krijgt vrijheid en we dagen je uit, zodat je je goed kan ontwikkelen. Je werkt aan je persoonlijke vorming, leert academisch denken, wordt zelfstandig én hebt vooral ook veel plezier.

Op maat voor jou

Je krijgt bij ons een brede klassieke vorming en lessen in een doorlopende leerlijn van klas 1 naar klas 6. In de onderbouw kan je intekenen op verschillende culturele en maatschappelijke activiteiten. In de bovenbouw kan je extra vakken volgen, zoals Hebreeuws. Je kan meerdere profielen kiezen, versneld examen doen en als geïnteresseerde leerling kan je deelnemen aan het Honours-programma. We bieden ook versterkt talenonderwijs Engels, Duits en Frans.

Uitdagingen

In ons lesgebouw krijg je de lessen en vind je een inspirerende en creatieve omgeving, waardoor je wordt uitgedaagd anders te denken. Je gaat aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling en we geven zoveel mogelijk ruimte aan jouw talenten en interesses. We stimuleren je nieuwsgierigheid en zelfstandigheid en dagen je uit om te groeien. Daar heb je iets aan op de universiteit en in je verdere leven. In het prachtige Manege-gebouw werk je zelfstandig aan vakken en academische en studievaardigheden.VOLG JE
TALENT!

Een sociale school

We hebben het samen gezellig op school en respecteren elkaar. Je hebt ook contact met leerlingen uit andere klassen en jaren. Jullie leren met en van elkaar. Daardoor ontstaat een hechte band met elkaar en met school. We hebben een actieve leerling-vereniging en veel gezellige activiteiten binnen en buiten de school. Onze jaarlijkse Grote Fuif wil je zeker niet missen!


Stedelijk Gymnasium

Noorderweg 1, 8911 ES Leeuwarden

Telefoonnummer: (058) 880 12 00

E-mail: gymnasium@pj.nl

Social: facebook - instagram